Akce na podporu budoucího komunitního centra na Štvanici

Nové komunitní centrum pro mládež, které se zaměří zejména na hudební aktivity, by mělo díky partě nadšenců od října vzniknout v dlouhodobě zanedbaném prostoru budovy Fuchs na ostrově Štvanice. Kolegy podporujeme, protože podobné zázemí mládeži chybí. Abychom místo ukázali mladým lidem i celé veřejnosti, uspořádali jsme 24. srpna ve spolupráci s Beztíží, oddělením DDM Praha 3 – Ulita, preventivní akci v prostorách přímo za budovou Fuchsu. Děkujeme za spolupráci Cirqueonu a DJ Bica Inside Kru, kteří si pro návštěvníky připravili cirkusový a DJský workshop.

Podívejte se na reportáž TV Nova.

https://tn.nova.cz/video/komunitni-centrum-pro-rizikovou-mladez-na-stvanici.html

Letní party 2021

Již tradiční preventivní Letní party pro děti, mládež i veřejnost, jsme 22. července uspořádali ve spolupráci s DDM Praha 3 – Ulita. Dorazily téměř dvě stovky účastníků.

Za cirkusový workshop a vystoupení děkujeme Cirqueonu. Účastníci si mohli vyzkoušet práci s vlastní rovnováhou, osvojit si nové dovednosti a inspirovat se, jak zábavně sportovat.

Na parkourovém workshopu od In Motion Academy se děti a mládež učily, jak správně a zejména bezpečně provádět parkourové skoky tak, aby předešly úrazům.

Pro rozvoj kreativity se účastníci mohli zapojit do výroby originálních šperků či zaplétání copánků.

Na akci vystoupili rappeři Fogosh, Mike Febio a Louis de Fumés. Celou akcí nás doprovázel DJ Bica Inside Kru.

V neposlední řadě děkujeme místostarostce MČ Praha 2 Ing. Alexandře Udženiji a radnímu Michalu Zunovi za záštitu této akce.

Více fotek naleznete zde:
https://beztize.rajce.idnes.cz/Letni_party_Beztize_22.7.21/

Preventivní přednášky v ZŠ Jeseniova

Dne 21. 6. a 25. 6. jsme ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Ulita, realizovali přednášky v ZŠ Jeseniova, a to na téma spolupráce, komunikace a identita. V 6. třídě jsme pomáhali rozvíjet schopnost spolupráce a zaměřili jsme se na třídní klima a vztahy mezi žáky. V 8. třídě jsme podporovali komunikaci ve skupině. S dětmi jsme prohlubovali schopnost kompromisu, tolerance i řešení konfliktů. V 9. třídě dostali žáci prostor uvědomit si, jaké výhody a nevýhody přináší dětství, dospívání a dospělost a jaká práva a povinnosti s tímto obdobím souvisejí.

Graffiti Jam

Není neobvyklé, že mladí lidé často neznají legální dopady sprejování a tagování na veřejných místech. Proto jsme dne 3. 6. 2021 stejně jako každý rok, ve spolupráci s Beztíží, oddělením DDM Ulita, uspořádali Graffiti Jam v pražských Vršovicích. Akci, na které mají návštěvníci možnost vyzkoušet si sprejování na legální stěně v ulici Vladivostocká. Smyslem této akce je nejen vést dospívající k hodnotnému trávení volného času, ale i rozvíjet v nich kompetence a odpovědnost ke svému okolí.

Piknik s Cirqueonem

Dne 8. 6. 2021 jsme ve spolupráci s Beztíží, oddělením DDM Ulita, uspořádali cirkusový piknik v parku Folimanka pro děti a mládež z lokality Prahy 2. Nabídli jsme nejen smysluplné využití volného času, ale i možnost rozvíjet své manuální schopnosti a vyzkoušet si něco nového.
Děkujeme Cirqueonu za dlouhodobou spolupráci.

Mládež a internet

Současným trendem mezi dětmi a dospívajícími je trávení stále více času na sociálních sítích a internetu. Toto téma vnímáme jako důležité a reagujeme na něj. Společně s Beztíží, oddělením DDM Ulita, se věnujeme přidávání preventivního obsahu na Facebook, Instagram a další sociální sítě. Atraktivní formou mládež informujeme o návykových látkách, legislativě, důležitosti vzdělání, bezpečném sexu apod. Není neobvyklé, že nás přes tyto portály oslovují i neznámé děti a žádají nás o pomoc či podporu.

Preventivní letáčky

Společně s Beztíží – oddělením DDM Ulita, se podílíme na tvorbě atraktivních preventivních letáčků, které rozdáváme dětem a mládeži a informujeme je tak o bezpečnosti, legislativě a rizikových faktorech. Mladým lidem často chybí přístup k ověřeným informacím a dostupné materiály pro ně bývají nesrozumitelné. Běžně s námi mládež sdílí, že jsme jediní, se kterými se o těchto tématech otevřeně baví. Těžkým tématům se nevyhýbáme a dokážeme srozumitelně předat informace.

Beztíže doučuje

Neuvěřitelných 339 hodin strávili naši pracovníci a dobrovolníci doučováním dětí a mládeže od září roku 2020 do března roku 2021. V rámci projektu “Beztíže doučuje” jsme pomohli celkem 21 dětem, které potřebovaly z důvodu pandemické situace pomoc s výkladem učiva, domácími úkoly či s přípravou na přijímací zkoušky. Doučování probíhá v obou našich klubech, doma, venku i online.

Vrshowice Zatápí 2020

Každý rok se podílíme ve spolupráci s Beztíží – oddělením DDM Ulita na pořádání několika velkých zábavně-motivačních akcí pro širokou veřejnost. Rok 2020 tomu bohužel vůbec nepřál.

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru nebylo možné pořádat žádné akce. Proto vzniklo alespoň toto video. Je trochu jiné než byste čekali. Všichni posíláme skrze video pozdravy a na konci se můžete těšit na jedno překvapení. Přejeme vám hezký zážitek.
Děkujeme DJ Roxtar za účast.

Podzimní výjezdová akce s Husitou

Od 4. do 9. září proběhl každoroční víkendový pobyt pro děti a mládež ve Zbraslavicích u Zruče nad Sázavou. I letos byl ve spolupráci s Beztíží – oddělením DDM Ulita a nízkoprahovým klubem Husita. Vedle dětí z obou organizací se akce zúčastnil ještě chlapec ze sdružení Meta o.p.s. pracujícího s mladými migranty. Díky účasti dětí z různého prostředí vznikl prostor k odbourávání sociálních a kulturních bariér, narušení zažitých stereotypů a v neposlední řadě navázání nových vztahů.

Cílem akce bylo zprostředkovat účastníkům rozvojové aktivity, učit je spolupracovat ve skupině, překonávat vlastní limity a zažít víkend zcela se vymykající jejich stereotypu.
V rámci programu jsme vedle řady socializačních a kooperativních her uspořádali celodenní výlet, water zorbing či střelbu ze vzduchovky, což byly pro řadu dětí zcela nové zážitky.

Víkendový pobyt, který realizujeme již od roku 2009, byl financován městskou částí Praha 3 a Magistrátem hl. m. Prahy.

Fotogalerie