Harm reduction obaly na uhlíkové filtry

V rámci našeho preventivního působení prostřednictvím harm reduction jsme ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělelním DDM Praha 3 – Ulita, vytvořili obaly na uhlíkové filtry. Filtry pomáhají snižovat dopady kouření různých látek na zdraví a letáky obsahují informace o působení drog na lidské zdraví.

Preventivní letáčky – dluhy

Ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Praha 3 – Ulita, jsme vytvořili preventivní letáčky pro dospívající, kteří jsou ohroženi dluhy. Mnoho mladých lidí se do dluhových pastí dostane velmi snadno. Stačí, že podcení zaplacení pokuty za MHD či mobilní tarif a dluh se během pár měsíců či let může vyšplhat až na desetitisícové částky.

Beztíže oslavila své 21. narozeniny!

Ve čtvrtek 10. 3. jsme ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Ulita, uspořádali oslavu pro rizikovou mládež z našich služeb i pro širokou veřejnost. Účastníkům jsme představili pestrou škálu volnočasových aktivit jako je tanec (breakdance a hip hop), DJ workshop, thaibox, zpěv a další. Konaly se zde pingpongové a street basketbalové turnaje (soutěže o ceny) a v neposlední řadě se účastníci mohli přidat i k tvorbě ve výtvarné dílně (malba na plátno).
Cílem bylo zábavnou formou mládež inspirovat, jak trávit svůj volný čas smysluplně a vyhnout se tak nudě a následnému rizikovému chování. 
Po celou dobu akce, včetně přípravy a úklidu, nám vypomáhal jeden z našich dlouhodobých klientů (14 let), pro kterého jsme vytvořili podmínky k posílení jeho pracovních kompetencí, a tak do budoucna lepšímu uplatnění na trhu práce.
Na akci vystoupili rapper Refew a zpěvák Jaroslav Oláh, kteří jsou pro mládež z rizikového prostředí pozitivními vzory. Akcí nás doprovázel moderátor Fogosh a DJ Bica. 

Více fotek najdete zde.

Beseda o marihuaně

Ve spolupráci s organizací Progressive jsme pro mládež uspořádali s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Praha 3 – Ulita, besedu na téma “marihuana a dopady jejího užívání”. Mnoho mladých lidí právě v období dospívání experimentuje s omamnými látkami, a právě proto je zde na místě primární, sekundární i terciární prevence. Dostatečná informovanost má vliv na rozhodování lidí o jejich zdraví.

Spolupráce s novým komunitním centrem pro mládež

Ve středu 19. 1. jsme se ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Praha 3 – Ulita, zapojili do akce nového komunitního centra pro mládež v prostoru budovy Fuchs na ostrově Štvanice. Tento kulturní prostor zde vzniká pro mládež z lokality, která měla možnost se přijít do klubovny podívat a zažít něco nového. Kolegy podporujeme, protože zázemí tohoto typu zde mládeži chybí. Klubovna by se do budoucna měla s návštěvníky zaměřit především na hudební aktivity.

Lifestream s Linkou Bezpečí

Ve středu 15. 12. jsme ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělením DDM Praha 3 – Ulita, uspořádali Instagramový lifestream s Lucií Zelenkovou, dispečerkou Linky Bezpečí. Mládež tak měla příležitost se zeptat na otázky spojené s voláním na Linku Bezpečí a dozvědět se, kdy a jakým způsobem se mohou obrátit o pomoc a podporu.

Graffiti Chill

Ve spolupráci s Beztíží, specializovaným oddělení DDM Praha 3 – Ulita, jsme ve čtvrtek 14. 10. uspořádali Graffiti Chill, jehož cílem bylo mimo jiné informovat mládež o legálních limitech graffiti a předcházet tak ničení veřejného prostoru.

Výlet do Brna za objevováním romských kořenů

Děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se často nedostanou dál, než za hranici města či městské části, ve které žijí. Dostávají se tak do sociální bubliny a posilují vnitřní strach z neznáma. Dne 25. 8. jsme se ve spolupráci s Beztíží, oddělením DDM Praha 3 – Ulita, vydali s mladými lidmi za hranice Prahy a vyjeli vlakem do Brna, kde jsme mimo jiné navštívili Muzeum romské kultury a posílili tak vztah k etnickým kořenům většiny účastníků. Spousta lidí historii Romů nezná a často dokonce ani sami Romové. Avšak právě poznání vlastní kultury může pomoci k ukotvení v identitě jedince.

Akce na podporu budoucího komunitního centra na Štvanici

Nové komunitní centrum pro mládež, které se zaměří zejména na hudební aktivity, by mělo díky partě nadšenců od října vzniknout v dlouhodobě zanedbaném prostoru budovy Fuchs na ostrově Štvanice. Kolegy podporujeme, protože podobné zázemí mládeži chybí. Abychom místo ukázali mladým lidem i celé veřejnosti, uspořádali jsme 24. srpna ve spolupráci s Beztíží, oddělením DDM Praha 3 – Ulita, preventivní akci v prostorách přímo za budovou Fuchsu. Děkujeme za spolupráci Cirqueonu a DJ Bica Inside Kru, kteří si pro návštěvníky připravili cirkusový a DJský workshop.

Podívejte se na reportáž TV Nova.

https://tn.nova.cz/video/komunitni-centrum-pro-rizikovou-mladez-na-stvanici.html